Služby knihovny

On-line katalog knihovny Bezkov

Online rezervace knih

Zarezervujte si knihu. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Knihy lze vypůjčit pouze v půjčovní době, tj. každé pondělí 16:00 - 17:30. O prázdninách a svátcích je knihovna zavřena.

Ceník dalších služeb

Registrace

zdarma

Půjčování knih a časopisů

zdarma

Přístup na internet

zdarma

Poplatky za prodlení - upomínky

První upomínka

zdarma

Druhá upomínka

12 Kč

Třetí upomínka

25 Kč

Další poplatky

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Skutečná cena dokumentu + 50 Kč za knihovnické zpracování

Tisk

černobílý/barevný

bude stanoveno

Kopírování

černobílé/barevné

bude stanoveno

Skenování

černobílé/barevné

zdarma

On-line katalog knihovny Bezkov