Výpůjční řád souborů Výměnného fondu
Sem vložte podnadpis

  1. Každá smluvní knihovna má nárok zapůjčit si z VF minimálně 100 dokumentů ročně s periodicitou 2x ročně. Na žádost knihovny lze periodicitu výpůjček souborů zvýšit, maximálně však na 4x ročně.
  2. Výpůjční doba na základě dohodnuté periodicity je pro knihovnu závazná. Soubor VF se vrací zpravidla jako celek. Výpůjční dobu části dokumentu lze prodloužit za předpokladu, že je nepožaduje jiná knihovna a doba zápůjčky nepřesáhla 1 rok.
  3. Při přebírání souboru VF obdrží knihovna proti podpisu seznam zapůjčených dokumentů a kopii tohoto výpůjčního řádu.
  4. Dokumenty VF půjčuje knihovna absenčně, pokud není v seznamu zapůjčených dokumentů stanoven zvláštní režim pro dílčí dokumenty. Zvláštní režim mají zpravidla stanoveny obrazové zvukové dokumenty.
  5. Evidenci výpůjček dokumentů VF značí knihovna na knižní lístek příslušného dokumentu a počet dosažených výpůjček vede ve svém Deníku knihovny.
  6. Při ztrátě nebo poškození dokumentu vybere knihovník finanční náhradu ve výši pořizovací ceny dokumentu, která je uvedena na knižním lístku i seznamu zapůjčených dokumentů. Finanční náhradu předá knihovník při vrácení souboru VF.
  7. Dokumenty VF jsou značeny u přírůstkového čísla a na hřbetu knihy siglou VF.