Obecní knihovna v Bezkově
Základní knihovna

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Bezkově!

Naše knihovna patří k těm menším. Svými službami se však snaží naplnit přání všech svých čtenářů. Zřizovatelem knihovny je Obec Bezkov.

V naší knihovně nabízíme:

  • Výpůjční služby - knižní fond knihovny čítá cca 1700 knih, dále jsou k dispozici knihy z výměnného fondu a časopisy (ABC, Kreativ)
  • Přístup na internet
  • Možnost tisku, skenování, kopírování

V případě, že u nás požadovanou knihu nenaleznete, pokusíme se ji zajistit jiným způsobem.

Veškeré služby se řídí Knihovním řádem  a Výpůjčním řádem souborů Výměnného fondu.


Budeme rádi, když nám budete svými tipy pomáhat rozšiřovat knižní fond o knihy, které potřebujete, nebo které byste si rádi přečetli a doporučili je svým přátelům.

Školka v knihovně

Dne 17. května 2018 navštívily naši knihovnu děti z Mateřské školy Bezkov. Povykládali jsme si o tom, proč knihovny jsou, k čemu slouží nebo jak se v knihovně chováme. Děti si prohlédly několik nachystaných knížek a poslechly si krátký příběh. Na památku každý dostal rohovou záložku a taky něco dobrého na cestu.

Rekonstrukce knihovny v roce 2016

V roce 2016 byla knihovna, v rámci dotace Jihomoravského kraje, vybavenou novou výpočetní technikou (nový počítač a multifunkční tiskárna). Dále byla provedena výměna oken a vstupních dveří a všechny prostory byly následně vymalovány.

On-line katalog knihovny Bezkov